Díla nedostupná na trhu

book 4126481 1920Nemáte co číst? Chcete se vzdělat? Vyzkoušejte novou službu Knihovnu DNNT (Díla nedostupná na trhu).

Dostanete se tak k digitalizovaným dílům, která jsou sice chráněna autorským zákonem ale zároveň nejsou dostupná na trhu. Aktuálně se jedná o vybrané dokumenty a časopisy do roku 1989. V roce 2021 by se hranice měla posunout až k dokumentům do roku 2007 a na deset let staré časopisy.
Knihovnu DNNT (Díla nedostupná na trhu) mohou využít registrovaní uživatelé knihoven, které se do projektu zapojily. Knihovna Jana Drdy je zapojena, tedy se i naši čtenáři mohou zapojit. (Potřebujete znát své údaje pro přihlášení do čtenářského konta). Začněte na www.kjd.pb.cz. Pokud si nebudete vědět rady, v tomto odkazu, úplně dole, najdete instruktážní video.  https://poznejte.knihovny.cz/plne-texty.html
Jak se to stalo? Proč je tato služba možná?
Národní knihovna ČR a kolektivní správci autorských práv Dilia a OOA-S uzavřely dohodu o bezplatném on-line zpřístupnění digitalizovaného knihovního fondu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny na období nouzového stavu a uzavření knihoven. Cílem dohody je podporovat vzdělávání na dálku a umožnit přístup studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům ke knihám a časopisům pro studijní účely. Uzavření dohody podpořil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.